JavaBlog.fr / Java.lu My Turkish poems

My Turkish poems

A few of my Turkish poems

23/12/2013
	Uslanmaz benim gönül

Uslanmaz benim gönül dağı
Bilmez efendi bilmez yarı
N'eyleyim Hızırı Lokmanı
Saramasam dillim yarasını

Çekerim cevr-i bin cefayı
Unutmuşum gùndùz geceyı
N'eyleyim alimı hocayı
Silemesem gônùl aynasını

Bùlbùl figan gùlùn dalından 
Şikayetim varsa aşkından 
N'eyleyim güzelim elinden
Aşığın maşuğun şarabını 

Hüseyin'ım var ağır yüküm
Yarim dostum gönlünü yıktım 
N'eyleyim dünya, malın mülkün
Bulamasam dostlar arasını...

2004-08-03 - Hüseyin ÖZVEREN

Sôylesem yar yar dinlemez

Şu fena mùlkùne gittim
Sôylesem yar yar dinlemez
Çimen tarhun oldum bittim
Sôylesem yar yar dinlemez

Hakdır canların mayası
Budır hayatın manası
Cennet cehennem neresi
Sôylesem yar yar dinlemez

Maşuk meyil-i elemem
Bùlbùl gùlùnù delemem
Istesem isyan edemem
Sôylesem yar yar dinlemez

Acep şu felek yazanı
Tevekkül canın nazanı
Har eyler aşkın/yarın nazarı
Sôylesem yar yar dinlemez

Yarın yolları narlıktır
Insanlık bana varlıktır
Neden şu sinem eziktir
Sôylesem yar yar dinlemez

Hüseyin’im pek dertliyim
Felekten var son dileğim
Yar senden evvel ôleyim
Sôylesem yar yar dinlemez.


2002 - Hüseyin ÖZVEREN

Yunus diyarı

Yunus diyarı gezelim
Leyla Mecnunu soralım
Ferhat dağına varalım
Aşkın gùlù açar durur

Kimisi dağları delmiş
Kimisi çôllere dalmış
Bu yola divane gelmiş
Ne atlı ne yayan durur

Yarsız hayat zehir zehir
Aşk ateşi seyir seyir
Kerem Aslı cayır cayır
Kızıl kızıl yanar durur

Arzu Kanber uçar gider
Zùhre Tahir toprak biçer
Şirin akar Ferhat içer
Aşkın çayı akar durur

Hùseyin’ım yana yana
Sevgim aşkım sana sana
Gel gidelim candan cana
Bùlbùl gùle uçar durur

Hùseyin’ım gônlùm hatip
Sarmaz şu yaramı tabip
Nerdesin ey Yùce Habip
Vefasız ağlatır durur
Felek beni yakar durur.