JavaBlog.fr / Java.lu My Kurdish poems

My Kurdish poems

A few of my Kurdish poems

2019 - Hüseyin ÖZVEREN

	Wêre le mâle mâle

Rınde çıma dur têri
Wêre le mâle mâle
Moz hıng (mêş) kulîlk dıgêri
Wêre le mâle mâle

Tu guli ez bılbılım
Tu axi ez baranım
Evindar-ê dâmırım
Wêre le mâle mâle

Dost hewal tê mın birkır
Xurbetiye em pirkır
Buk zava qelen parkır
Wêre le mâle mâle

Herkêsan hewre râzi
Kê dî Xızır-ê tazi
Tunnê le şewe zeri
Wêre le mâle mâle

Bê hakê (seri) Xwede guneh
Kesî mali vê dunê
Kâ mêr u jine bêre
Wêre le mâle mâle

Huseyn'ım, mın tê hezkır
Çıma derd-i mın pırkır 
Nızanım, mın tê çıkır
Hêre (Wêre) le mâle mâle