Some of my Kurdish poems

2019 - Hüseyin ÖZVEREN

	Xwede besê mın

Pâş mın mekın şin / Ne gerek mın din
Xwede besê mın
Ne șeyh u imam / Ne pir u imam
Iman besê mın

Mın denge tê bist
Ne cem u hâdis
Sâl yek sâl sed bist
Xwede besê mın 

Derdi pır gıra
Çi pez çi gura
Tûnne xang bıra
Xwede besê mın

Kâ malê xêre
Kâ baw u daye
Bê dıl xatırê
Xwede besê mın

Gundi mın pır dur
Tırbe mın pır kur
Xızır lê mın dur
Xwede besê mın

Huseyn navêmın
Hewal dost dujmın
Bum zind u mırın 
Xwede besê mı


2019 - Hüseyin ÖZVEREN

	Wêre le mâle mâle

Rınde çıma dur têri
Wêre le mâle mâle
Moz hıng (mêş) kulîlk dıgêri
Wêre le mâle mâle

Tu guli ez bılbılım
Tu axi ez baranım
Evindar-ê dâmırım
Wêre le mâle mâle

Dost hewal tê mın birkır
Xurbetiye em pirkır
Buk zava qelen parkır
Wêre le mâle mâle

Herkêsan hewre râzi
Kê dî Xızır-ê tazi
Tunnê le şewe zeri
Wêre le mâle mâle

Bê hakê (seri) Xwede guneh
Kesî mali vê dunê
Kâ mêr u jine bêre
Wêre le mâle mâle

Huseyn'ım, mın tê hezkır
Çıma derd-i mın pırkır 
Nızanım, mın tê çıkır
Hêre (Wêre) le mâle mâle